WYMAZOWY TEST ANTYGENOWY

test
40,00 PLN

WCzym jest test płytkowy antygenowy i do czego służy?

Test COVID19 Ag to szybki immunochromatograficzny test do jakościowego wykrywania określonych antygenów SARS-CoV-2, obecnych w ludzkiej nosogardzieli i w gardle. Ten test jest przeznaczony do profesjonalnej diagnostyki in vitro i ma na celu pomóc we wczesnej diagnostyce zakażenia COVID19. Metoda ta uznawana jest za przesiewową. Test antygenowy został uznany przez Ministra Zdrowia jako równoważny testowi PCR w przypadku objawowej choroby COVID19, gdy dostępność lub czas oczekiwania na wynik testu PCR są ograniczone.

Negatywne wyniki nie wykluczają zakażenia SARS CoV-2 i nie można ich traktować jako jedynej podstawy do leczenia lub innych decyzji dotyczących postępowania.

Jaka jest zasada działania testu antygenowego?

Test płytkowy antygenowy posiada na membranie nitrocelulozowej dwa rejony, jeden traktowany jako linia kontrolna „C” drugi na linia testowa „T” dla antygenu COVID19. Zarówno linia kontrolna, jak i linia testowa nie są widoczne w oknie wyników przed wykonaniem testu. 

detektory. Podczas testu antygen COVID19 obecny w próbce, oddziałuje przeciwciałami anty-COVID19 sprzężonym z barwną cząstką, naniesionymi na membranę testu. Gdy antygen COVID19 jest w próbce powstaje kompleks, który następnie migruje na membranie nitrocelulozowej poprzez działanie kapilarne. W rejonie linii testowej kompleks się zatrzymuje poprzez związanie z naniesionym w tym miejscu białkiem. Jeśli w próbce obecne są antygeny COVID19 w rejonie linii testowej pojawi się fioletowy prążek. Intensywność linii testowej będzie się różnić w zależności od stężenia antygenów COVID19 obecnych w materiale badanym.

Jeżeli antygeny COVID19 nie są obecne w próbce, wówczas w rejonie linii testowej nie pojawia się żaden prążek. Linia kontrolna służy do kontroli proceduralnej i powinna zawsze się pojawiać jeśli procedura testowa została przeprowadzona prawidłowo. Wynik testu otrzymuje się po 15-30 minutach.

Declaration of Conformity

STANDARD Q COVID-19 Ag Test External Report

Jak przygotować się do badania?

 • Należy być na czczo lub minimum 3 godziny po ostatnim posiłku
 • Powstrzymać się co najmniej na 2 godziny przed badaniem od przyjmowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych np. krople na katar, maści czy aerozole
 • Przed wymazem nie przepłukiwać ani nie wydmuchiwać nosa 

W przypadku pobrania wymazu z gardła:

 • Należy być na czczo lub minimum 3 godziny po ostatnim posiłku
 • Nie myć zębów 
 • Nie stosować płynów do płukania jamy ustnej
 • Powstrzymać się co najmniej na 2 godziny przed badaniem od stosowania tabletek do ssania lub innych aerozoli do gardła

Jak wykonać test antygenowy? Instrukcja krok po kroku

2

Obejrzyj film instruktażowy

Interpretacja wyników

wyniki www

Zalecenia istotne dla prawidłowego wykonania testu płytkowego antygenowego

Świeżo pobrane materiały do badań powinny być przetworzone jak najszybciej, najpóźniej do godziny po ich pobraniu. Kluczowe jest prawidłowe przestrzeganie metody pobierania i przygotowania materiału do testu.

Zestaw do badania testem antygenowym należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-30⁰C).

• Zapieczętowany zestaw do testu antygenowego może być przechowywany w temperaturze 2-30⁰C aż do upływu terminu ważności. Nie należy zamrażać zestawu.

• Zestaw testowy nie powinnien być trzymany z dala od bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci i ciepła.

Środki ostrożności

 1. Nie używać testu ponownie.
 2. Nie używać testu jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
 3. Nie używać buforu z numerem serii niezgodnym z numerem podanym na opakowaniu zestawu.
 4. Nie palić papierosów, nie jeść i nie pić podczas wykonywania testu.
 5. Należy nosić odzież ochronną taką jak fartuch laboratoryjny i rękawiczki. Po wykonaniu testu dokładnie umyj ręce.
 6. Dokładnie usuń rozlany płyn za pomocą odpowiedniego środka dezynfekującego.
 7. Wszystkie próbki należy spakować do woreczka żyłkowego i wyrzucić, a następnie zdezynfekować ręce.
 8. Środek pochłaniający wilgoć w woreczku foliowym ma zaabsorbować wilgoć i chronić przed test przed uszkodzeniem. Jeżeli kolor wskaźnika na opakowaniu środka pochłaniającego zmieni się z barwy żółtej na zieloną test należy wyrzucić.